ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΒΕT 00 ΒΕ 2

Βιομηχανικός σχεδιασμός, κατασκευή και προώθηση κοσμημάτων από μοντέρνα ευγενή μέταλλα (νιόβιο και τιτάνιο), με χρήση πρωτοποριακής τεχνικής

Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕT 00 BE 2, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ).

Αντικείμενο έρευνας

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμου διαδικασίας για τη δημιουργία κοσμημάτων κατά την οποία θα εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογίες και θα χρησιμοποιούνται μοντέρνα υλικά (νιόβιο και τιτάνιο).

Η τεχνική που προτείνεται στοχεύει καταρχήν στην ανατροπή του παραδοσιακού, χρονοβόρου τρόπου σχεδιασμού και παραγωγής κοσμημάτων, μέσω αντιγραφής σχεδίων ή σχεδίασης σε Η/Υ. Επιπλέον τα αντικείμενα που πρόκειται να δημιουργηθούν ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά σχέδια και αποτελούν εντυπωσιακές μοντέρνες εμπνεύσεις, χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνική της ανοδίωσης.
Τέλος, η παραγωγική διαδικασία θα στηρίζεται σε σύγχρονες αυτοματοποιημένες τεχνικές και η παραγωγή θα γίνεται σε μαζική κλίμακα.

Υποδομή

Η τεχνική που χρησιμοποιείται έως σήμερα για τη κατασκευή κοσμημάτων, είναι ασύμφορη τόσο χρονικά όσο και οικονομικά. Για παράδειγμα, στη παραδοσιακή χρυσοχοΐα, εξειδικευμένοι τεχνίτες σκαλίζουν απ' ευθείας ή αντιγράφουν κάποιο σχέδιο που υφίσταται σε χαρτί με το χέρι σε κερί.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, όπως η συχνή επανάληψη διαδικασιών όταν πρόκειται για τη παραγωγή του ιδίου μοντέλου σε διαφορετικά μεγέθη ή όταν υπάρχουν μικρές παραλλαγές στο σχέδιο ή ακόμα, όταν το πρωτότυπο είναι εύθραυστο και καταστρέφεται εύκολα. Επίσης επανάληψη της ίδιας λεπτομέρειας γίνεται και στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων μοτίβων.

Άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι η δυσκολία ποσοτικοποιήσης της απαιτούμενης πρώτης ύλης και κατά συνέπεια η εκτίμηση του πραγματικού κόστους πριν από τη τελική κατασκευή του κοσμήματος.
Τέλος, απαιτείται εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό με αποτέλεσμα να συναντώνται δυσκολίες κατά την κατασκευή κοσμημάτων αξίας σε βιομηχανική κλίμακα.

Επιστημονικοί στόχοι

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανατροπή της παραδοσιακής τεχνικής για τη δημιουργία κοσμημάτων, με την εισαγωγή μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες (αντιγραφή με laser, βιομηχανική σχεδίαση σε Η/Υ, ταχεία προτυποποίηση, ψηφιακή χάραξη, έγχυση σε καλούπι, ανοδίωση). Η ιδέα περιλαμβάνει επίσης και τη χρήση μοντέρνων υλικών όπως το νιόβιο (Ni) και το τιτάνιο (Ti).

Η επιλογή των συγκεκριμένων ευγενών μετάλλων στηρίζεται στην αναβαθμισμένη ποιότητα που παρουσιάζουν τα τελικά προϊόντα τους. Ειδικότερα το νιόβιο αποτελεί για την ελληνική αγορά κοσμήματος καινοτομικό υλικό, ενισχύοντας παράλληλα το τελικό προϊόν με προστιθέμενη αξία.

Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται διαιρείται σε τρία βασικά στάδια, τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό αντικειμένων, την παραγωγή και το τελικό φινίρισμα-διακόσμηση. Η εισαγωγή της στην αγορά του κοσμήματος θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, την αναβάθμιση της ποιότητας των εξαγόμενων σχεδίων, καθώς και τη μείωση του κόστους και χρόνου παραγωγής με την επίτευξη μαζικής παραγωγής σχεδίων.

Ο γρήγορος κύκλος παραγωγής κοσμήματος θα προσφέρει την ευκαιρία για δημιουργία εποχιακών σχεδίων και την είσοδο αυτών σε νέες αγορές, όπου απαιτείται μαζική παραγωγή και πρωτότυπος σχεδιασμός. Επιπλέον αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Τέλος, η εισαγωγή του νέου υλικού (νιόβιο) στην Ελλάδα θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και σχεδίων που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.