ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Reverse-CAD

Σχεδίαση με Υπολογιστή για Ανάστροφη Μηχανική Βασισμένη σε Χαρακτηριστικά και Γεωμετρικούς Προσδιορισμούς
Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 01ΕΔ329, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου.

Αντικείμενο έρευνας

Η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) ασχολείται με την δημιουργία αναπαραστάσεων που περιγράφουν υπάρχοντα στερεά αντικείμενα, για τα οποία δεν υπάρχουν γεωμετρικές αναπαραστάσεις, μηχανολογικά σχέδια (blue prints), και μερικές φορές ούτε καν επαρκής περιγραφή των βασικών τους χαρακτηριστικών.

Το αντικείμενο του έργου είναι να βελτιώσει τις σύγχρονες μεθόδους για τον προσδιορισμό των οριακών αναπαραστάσεων υπαρχόντων αντικειμένων θέτοντας γεωμετρικούς προσδιορισμούς είτε αυτόματα με βάση το είδος του αντικειμένου ή διαλεκτικά με την παρέμβαση του χρήστη.

Το παραδοτέο προϊόν θα είναι σχεδιαστικό λογισμικό που θα παράγει μια αναπαράσταση του αντικειμένου βασισμένη σε χαρακτηριστικά και προσδιορισμούς (feature and constrained based), από την αρχική οριακή αναπαράσταση. Η βελτιωμένη τελική αναπαράσταση θα δώσει τη δυνατότητα στον χρήστη-μηχανικό να διορθώσει ατέλειες ή να τροποποιήσει τη σχεδίαση για να είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τους κανονισμούς.

Επιστημονικοί στόχοι

Υπάρχει αρκετή έρευνα στην διεθνή βιβλιογραφία που στοχεύει στην ανακατασκευή αντικειμένων από νέφη σημείων που αποκτούνται με 3Δ ανιχνευτές laser. Το ζητούμενο στις εργασίες αυτές είναι μια αναπαράσταση ορίων (Brep) των στερεών. Η ομάδα της Ουγγαρίας με την οποία συνεργαζόμαστε (βλέπε παράρτημα) είναι από τις πρωτοπόρες ερευνητικές ομάδες στην περιοχή αυτή.

Η επαναχρησιμοποίηση των αναπαραστάσεων αυτών με λογισμικό σχεδίασης (CAD) με σκοπό την τροποποιημένη ανακατασκευή τους είναι ένα θέμα που ακόμη δεν έχει προσεγγιστεί ικανοποιητικά.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.