ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

03ΔΣΒΕΠΡΟ - 133

Κατασκευή μαρμάρινων αντικειμένων από μαρμαρόσκονη με καινοτομικές μεθόδους

Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕT 05 BE 5, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ).

Αντικείμενο έρευνας

Το έργο σχετίζεται με την παραγωγή πρωτότυπων και καινοτομικών προϊόντων, κυρίως διακοσμητικών ειδών και καλλιτεχνημάτων από μαρμαρόσκονη. Τα τελικά προϊόντα θα έχουν την όψη συμπαγούς μαρμάρου, ενώ θα αποτελούνται από 65% μάρμαρο.

Η αρχική ιδέα για την παραγωγή τέτοιων αντικειμένων μελετήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ecomarble που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κονότητα στο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Τα μέλη της παρούσας σύμπραξης συμμετείχαν στο εν λόγω έργο και συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρώτη φάση της ανάπτυξης τέτοιων αντικειμένων από μαρμαρόσκονη.

Επιστημονικοί στόχοι

Σκοπός του έργου είναι να μελετηθεί περαιτέρω η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων αυτών, και ειδικότερα η διαδικασία χύτευσης του μίγματος της μαρμαρόσκονης σε καλούπια σιλικόνης, έτσι ώστε να έχουμε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.