Το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η Polyline Α.Ε. αφορά στους ακόλουθους τομείς:
 

 • Κτηματολόγιο
 • Τοπογραφία
 • Συγκοινωνιακά
 • Υδραυλικά
 • Περιβαλλοντικά
 • GIS
 • Φωτογραμμετρία
 • Τηλεπισκόπηση
 • Ψηφιακά προϊόντα
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Multimedia εφαρμογές
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Η Polyline Α.Ε. εμφανίζει συνεχείς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά, καθώς επίσης και να ενταχθεί σε νέες αγορές με το διαρκή εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της.

Η επιχειρησιακή στρατηγική ακολουθεί μακρόχρονη παράλληλη πορεία σε τεχνολογίες αιχμής και σε επιτυχή υλοποίηση έργων και λύσεων που αξιοποιούν πολυετή τεχνογνωσία, που συνεχώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς με σκοπό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την παροχή αξιόπιστων λύσεων και εφαρμογών και την υποστήριξη αποφάσεων.

Έρευνα και ανάπτυξη

Ιδιαίτερη βάση έχει δοθεί στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, Ευρώπη και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης βασίζεται σε συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, οι οποίες αναβαθμίζουν τις υποδομές λειτουργίας και εντάσσουν βελτιστοποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στις δυνατότητες αξιοποίησης.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία εκτελεί έργα Ε&Α τόσο με αυτοχρηματοδότηση όσο και με συγχρηματοδότηση από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.