ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΒΕ 97 ΒΕ 2

Χρήση τηλεκατευθυνόμενης αεροφωτογράφησης και αυτοματοποίηση φωτογραμμετρικών αποτύπωσεων με εφαρμογές σε αρχαιολογικές ανασκαφές, αποτυπώσεις μνημείων και βιομηχανίες υαλοπετάσματος

Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΑΒΕ 97 BE 2, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας.

Αντικείμενο έρευνας

Αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ταχύτατη και αποτελεσματική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, ανασκαφών ή/και μνημείων γενικότερα, με χρήση υπερσύγχρονων τεχνικών, που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αυτοματοποιημένη ψηφιακή φωτογραμμετρία.

Υποδομή

Είναι γνωστό ότι οι αρχαιολόγοι κατά τη διαδικασία των ανασκαφών χρειάζονται πολύ καλή και λεπτομερή αποτύπωση των ευρημάτων εμφανιζόμενη σε τοπογραφικά σχέδια λεπτομερειών του πεδίου προκειμένου την παρακολούθηση των εργασιών και την ολοκλήρωση των ανασκαφών. Οι τεχνικές που έως τώρα εφαρμόζονται από τους αρχαιολόγους έχουν να κάνουν με τη τοποθέτηση φυσικών καννάβων από νήματα στο χώρο των ανασκαφών και στη συνέχεια τη μεταφορά στο χαρτί των λεπτομερειών του καθ'ενός καννάβου, είτε σχεδιάζοντας μόνο με το χέρι ή και με τη βοήθεια μετροταινίας.

Η μεθοδός αυτή είναι τελείως εμπειρική, προσφέροντας αποτελέσματα με πολυ μικρές ακρίβειες και ακόμα περισσότερο, είναι τρομερά χρονοβόρες απαιτώντας πλήθος εργατών για την ολοκλήρωσή της.

Επιπλέον, κατά το διάστημα της εμπειρικής αποτύπωσης, οι ανασκαφικές εργασίες αναστέλλονται προσωρινά με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτύπωσης στους χώρους αυτούς και ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα λόγω της αργής εκτέλεσης των ανασκαφών να μην ευνοείται η παραγωγική πρόοδος των εργασιών στους χώρους αυτούς.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία η οποία αναπτύσεται βασίζεται στη συνδυαζόμενη χρήση προηγημένων τεχνολογιών, όπως η τηλεκατευθυνόμενη από αέρα φωτογράφηση με τη βοήθεια ελικοπτέρου αερομοντελισμού, η αυτοματοποιημένη ψηφιακή φωτογραμμετρία, η επεξεργασία εικόνας, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση και η δορυφορική τεχνολογία Global Positioning Systems (GPS) για τη μέτρηση σημείων ελέγχου. Με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου θα γίνεται αποτύπωση αρχαιολογικών ανασκαφών σε πραγματικό χρόνο. Μέσα σε λίγη ώρα από τη στιγμή της λήψης, θα παίρνουμε τα τελικά προϊόντα, δηλ. ψηφιακά μοντέλα του εδάφους των ανασκαφών, γραμμικά σχέδια σε ψηφιακή μορφή ή εκτυπωμένα, ανηγμένες εικόνες.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τρισδιάστατα σε ψηφιακή μορφή και είναι δυνατό στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από προγράμματα μοντελοποίησης απ'όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε σε υπολογιστή φυσικά μοντέλα για παρουσιάσεις (χρήση φωτοσκίασης κλπ.).

Εφαρμογές

Η μεθοδολογία βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος πεδία που απαιτούν γρήγορη αποτύπωση με τοπογραφική ακρίβεια χωρίς να υπάρχει καθόλου επαφή με το αντικείμενο, όπως για παράδειγμα στην αποτύπωση πολιτισμικού πλούτου και μνημείων, στη κατασκευή και συντήρηση πλοίων, στη μοντελοποίηση κτιριακών κατασκευών που πρόκειται να επενδυθούν με υαλοπετάσματα κλπ.

Partnership:
ΓεωΑνάλυση Α.Ε.
Polyline A.E.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.