Η Polyline Α.Ε. είναι Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 57617404000 που δραστηριοποιείται από το 1990 στο χώρο εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών σε τομείς όπως, αυτός της γεωπληροφορικής και διαχείρισης χωρικής πληροφορίας, του ολοκληρωμένου σχεδιασμού συγκοινωνιακών έργων αλλά και των βιομηχανικών εφαρμογών ψηφιακής σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων.

Το πολύπλευρο αντικείμενο εφαρμογών στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και η ειδική τεχνογνωσία και επένδυση σε προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, καθιστά την Polyline ως εταιρεία ιδιαίτερης εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές πληροφορικής.

Η εταιρεία εδρεύει στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει υποκατάστημα στην Κοζάνη.

Η Polyline Α.Ε. είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Μελετητών και διαθέτει τα ακόλουθα πτυχία:

  • E’ τάξης στη κατηγορία Μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) (Ε16)
  • Γ’ τάξης στην κατηγορία Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές) (Γ10)
  • Β’ τάξης στην κατηγορία Περιβαλλοντικών Μελετών (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 256/1998) (Β27)
  • Α’ τάξης στην κατηγορία Μελετών Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) (Α13)

 

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
  
     © 2019 Polyline Α.Ε. All Rights ReservedPowered by Softways S.A.